Guma 3m bez.przekł VMQ wys.rolki 1,2m Guma silikon naturalny

Opis

Guma silikon  Si/VMQ/MVQ  

 • grubość 3mm
 • przekładka – brak
 • wysokość rolki 1,2m
 • materiał VMQ   (kauczuk-silikonowy)
 •        dozwolony kontakt z żywnością – przemysł spożywczy
 • dobra odporność na;
 •              oleje i smary mineralne,
 •              rozcieńczone roztwory soli,
 •              tlen, ozon, alkohole,
 •              wodę do 100°C,
 •              warunkowo – niepalne ciecze hydrauliczne
 • Słaba odporność na;
 •              stężone kwasy i zasady,
 •              estry, etery, toulen, ksylen,
 •              ciecze hydrauliczne
 •              parę wodną powyżej 100°C.
 • – temperatura pracy;
 •                  od -60 do +200 °C,
 •                  krótkotrwale 230°C
 • – dobra izolacja
 • – dobra amortyzacja
 • – dobra elastyczność