płyta 25mm TEXTOLIT

Opis

Płyty textolitowe TCF laminat techniczny                                         REZOTEX, TURBAX, TEXTOLIT, NOVOTEX.                                          – tworzywo elektroizolacyjno-konstrukcyjne/bawełniano-fenolowa                                                                                               – tworzywo sztuczne złożone z warstw tkaniny bawełnianej nasyconej żywicą fenolową, sprasowane w podwyższonej temperaturze.

Parametry Tekstolitu  – Wysoka wytrzymałość                                                                        – łatwa obróbka mechaniczna                                                             – stabilność mechaniczna,udarowa                                              – stabilność – szeroki zakres temperatur                                      – stabilność elektroizolacyjną niskie napięcia
– Wysoka odporność na chemikalia
– Niski współczynnik tarcia i mała ścieralność

. Zalecany do;                                          produkcji małych elementów i do precyzyjnej obróbki mechanicznej                                                                                      – stosowany w elektrotechnice w zakresie niskich napięć.